Κτηνιατρικό προσωπικό

Οι Μικροι Φιλοζωοι έχουμε ειδικευμένους κτηνιάτρους που παρέχουν υπηρεσίες εμβολιασμού, εξόντωση παράσιτων και χειρουργική επέμβαση εάν είναι απαραίτητη για το ζώο σας.

Οι ευθύνες μας περιλαμβάνουν την περιποίηση, την ιατρική φροντίδα, τη συντήρηση των σπιτιών, την αναπαραγωγή και την εκτροφή. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη και συμβουλές διατροφής, φροντίδας και τη μεταφορά των ζώων. Προσφέρουμε επίσης εκπαίδευση των κατικοιδίων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί προστασίας ζώων για την κατοχή και την κτηνοτροφία ζώων και άλλα συναφή θέματα.